Februari 2021

Februari 2021

GVS (Geneesmiddelenvergoedingssysteem)-advies van het Zorginstituut Nederland over Givosiran
Bij het adviseren over opname van Givosiran, een nieuw ontwikkeld geneesmiddel voor acute hepatische porfyriepatiënten, in het GVS toetst het Zorginstituut behalve op effectiviteit ook op de criteria noodzakelijkheid, uitvoerbaarheid en kosteneffectiviteit. Alleen over de kosteneffectiviteit oordeelt het Zorginstituut negatief. Behandeling met givosiran kost gemiddeld 550.000 euro per patiënt per jaar. Om kosteneffectief te zijn, moet de prijs met minstens 40% omlaag, is het advies aan de minister van VWS. Onderhandelingen met de fabrikant Alnylam zullen volgen.