Patiëntenvereniging Acute Porfyrie (PVAP)

De patiëntenvereniging Acute Porfyrie (PVAP) is in 2018 opgericht voor en door patiënten met de erfelijke stofwisselingsziekte acute porfyrie.
De PVAP is een landelijke patiëntenvereniging voor mensen met acute porfyrie, en voor hun familieleden, zorgverleners en andere betrokkenen en geïnteresseerden.

Vaccinatie tegen COVID-19/corona bij (acute) porfyrie:

Het dringende advies van het Porfyrie Centrum Rotterdam van het Erasmus MC is dat je je laat vaccineren zodra je opgeroepen wordt! Door corona loop je een verhoogd risico op ernstige klachten en je ziekte kan ontregelen.

De vaccinatie is veilig en van grote meerwaarde voor jou. Het beschermt je tegen corona omdat het je lichaam aanzet tot een afweerreactie tegen het coronavirus. Als na de vaccinaties het virus in je lichaam komt, dan wordt het herkend en onschadelijk gemaakt waardoor je niet ernstig ziek wordt.

De coronavaccinaties voor metabole patiënten lopen, net als bij andere patiënten met een verhoogd risico, via de huisarts, net als bij de jaarlijkse griepprik. Bij twijfel: Informeer bij je eigen huisarts of hij/zij op de hoogte is van je medische situatie!