Financiering

De oprichting van de PVAP is volledig uit eigen middelen gefinancierd.
Om de vereniging op te starten en vergaderingen en bijeenkomsten te organiseren, zijn wij afhankelijk van lidmaatschapsgelden en van giften van donateurs en sponsoren. Voor aanvullende subsidie komen wij pas in aanmerking als er minimaal 100 betalende leden zijn.

Met jouw lidmaatschap of donatie steun je de doelstelling van de PVAP om acute porfyrie meer bekendheid te geven bij dragers, patiënten, familieleden en (huis)artsen en medisch specialisten, en daarmee een snelle en adequate behandeling mogelijk te maken die veel leed kan besparen.

PVAP
Patiëntenvereniging Acute Porfyrie
SNS Bank
IBAN NL44SNSB 0773 2661 00

 

Financiële jaaroverzichten

PVAP Jaaroverzicht 2022

PVAP Jaaroverzicht 2021

PVAP Jaaroverzicht 2020