April 2021

April 2021

Beoordeling Porfyrie Expertisecentrum Rotterdam van het Erasmus MC
In het kader van de beoordelingsprocedure van het Porfyrie Expertisecentrum Rotterdam (PER) van het Erasmus MC door het Ministerie van VWS is de PVAP geconsulteerd en is er een vragenlijst verstuurd aan onze leden. De PVAP heeft alle rapporten en aanbevelingen van het Ministerie beoordeeld en de opmerkingen en verbeterpunten, ook van onze leden, in onze rapportage verstuurd aan het Ministerie.